SP-22FL bóng đơn vị chuyển giao, M10 vít chuyển bóng đơn vị, bóng vòng bi loại chuyển băng tải

2014-7-10      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   SP-22FL
  • Inquire Now
Introduction

//Các nhà sản xuất lớn nhất của các đơn vị chuyển giao bóng ở Trung Quốc//

SP-22FL bóng đơn vị chuyển giao, M10 vít chuyển bóng đơn vị, bóng vòng bi loại chuyển băng tải

SP-22FL bóng đơn vị chuyển giao, M10 vít chuyển bóng đơn vị, bóng vòng bi loại chuyển băng tải


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
SP-22FL 140kg 160kg 0.25kg
More Products