KSM15-FL Bolt gắn bóng chuyển Heavy Duty rắn thép gia công bóng lăn

2016-12-26      View:
  • Brand   Ahcell
  • Type   KSM15-FL
  • Inquire Now
Introduction


//Most complete models of ball transfer units in China//

15mm bóng kích thước chủ đề bolt rod mount gia công thép rắn bóng caster

Nhiệm vụ nặng nề loại M10 chủ đề bolt rod sửa chữa gắn Bóng Đơn Vị Chuyển Giao


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
KSM15-FL 40g 45kg

0.085kg

More Products