KSM8-FL thu nhỏ chủ đề bolt núi rắn thép Ball chuyển đơn vị thầu

2016-12-26      View:
  • Brand   Ahcell
  • Type   KSM8-FL
  • Inquire Now
Introduction


//Most complete models of ball transfer units in China//

8 mét bóng thu nhỏ chủ đề bolt rod núi gia công thép rắn bóng thầu dầu

KSM thread bolt rod ball transfer unit caster


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
KSM8-FL 8kg 15kg

0.020kg

More Products