CY-8H đơn vị chuyển giao bóng, mini chuyển bóng đơn vị, có thể bằng thép không gỉ

2013-10-16      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-8H
  • Inquire Now
Introduction

CY-8H đơn vị chuyển giao bóng, mini chuyển bóng đơn vị, có thể bằng thép không gỉ


//Most complete models of ball transfer units in China//

CY-8H ball transfer unit,3kg load capacity ,8mm ball mini ball unit

CY_8H ball transfer unit size


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY_8H 3kg 5kg 0.005kg
More Products