CY-30B Ball chuyển đơn vị, 35kg tải năng lực bóng đơn vị, 30mm không gỉ thép chuyển giao bóng đơn vị

2013-10-16      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-30B
  • Inquire Now
Introduction

About Ball Transfer Unit Introduction and FAQ: 


//Most complete models of ball transfer units in China//

CY-30B Ball chuyển đơn vị, 35kg tải năng lực bóng đơn vị, 30mm không gỉ thép chuyển giao bóng đơn vị

30mm không gỉ thép chuyển giao bóng đơn vị


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY-30B 35kg 45kg 0.22kg
More Products