Bộ phận truyền động bóng SP-45FL, bộ phận mang bóng 400kg, bộ truyền động trượt M20

2014-7-10      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   SP-45FL
  • Inquire Now
Introduction

//Các nhà sản xuất lớn nhất của các đơn vị chuyển giao bóng ở Trung Quốc//

Bộ phận truyền động bóng SP-45FL, bộ phận mang bóng 400kg, bộ truyền động trượt M20

Bộ phận truyền động bóng SP-45FL, bộ phận mang bóng 400kg, bộ truyền động trượt M20


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
SP-45FL 400kg 450kg 1.15kg
More Products