SP-90 Ball Transfer Unit, 3000 kg Đang tải Dung tích công suất lớn Kiểu Châu Âu Đơn vị Bóng

2014-7-10      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   SP-90
  • Inquire Now
Introduction

//Các nhà sản xuất lớn nhất của các đơn vị chuyển giao bóng ở Trung Quốc//

SP-90 đơn vị chuyển giao bóng, 3000 kg tải công suất, 90mm gia công thép bóng đơn vị

SP-90 đơn vị chuyển giao bóng, 3000 kg tải công suất, 90mm gia công thép bóng đơn vị


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
SP-90 3000kg 3500kg 12.0kg
More Products