CY-25TB bên trong mùa xuân sốc tải ép thép Ball chuyển đơn vị

2016-8-1      View:
  • Brand   Ahcell
  • Type   CY-25TB
  • Inquire Now
Introduction

CY-25TB bên trong mùa xuân sốc tải ép thép Ball chuyển đơn vị


CY-25TB bên trong mùa xuân sốc tải ép thép Ball chuyển đơn vị


Suggest loading capacity : 30kgs

Max. loading capacity : 40kgs


More Products