CY-19F đơn vị chuyển giao bóng, đơn vị chuyển giao mang, đơn vị mang bóng, chuyển bóng đơn vị

2014-7-13      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-19F
  • Inquire Now
Introduction//Most complete models of ball transfer units in China//

CY-19F đơn vị chuyển giao bóng, đơn vị chuyển giao mang, đơn vị mang bóng, chuyển bóng đơn vị

CY-19F đơn vị chuyển giao bóng, đơn vị chuyển giao mang, đơn vị mang bóng, chuyển bóng đơn vị


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY-19F 15kg 20kg 0.10kg


More Products