CY-19TB Mùa xuân Sốc tải Thép ép bóng Đơn vị chuyển giao Ball

2016-8-1      View:
  • Brand   Ahcell
  • Type   CY-19TB
  • Inquire Now
Introduction

CY-19TB Mùa xuân Sốc tải Thép ép bóng Đơn vị chuyển giao Ball

CY-19TB Mùa xuân Sốc tải Thép ép bóng Đơn vị chuyển giao Ball

Công suất tải được đề xuất: 20kgs
Tối đa tải công suất: 25kgs

More Products