Bộ chuyển đổi IS-13, Bộ tải khối 45 kg, Bộ truyền động bi cầu truyền

2014-7-10      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   IS-13
  • Inquire Now
Introduction

//Các nhà sản xuất lớn nhất của các đơn vị chuyển giao bóng ở Trung Quốc//

Bộ chuyển đổi IS-13, Bộ tải khối 45 kg, Bộ truyền động bi cầu truyền

Bộ chuyển đổi IS-13, Bộ tải khối 45 kg, Bộ truyền động bi cầu truyền


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
IS-13 45kg 50kg 0.09kg
More Products