CY-25B đơn vị chuyển giao bóng, 25kg tải công suất caster đơn vị, 25mm thép chuyển bóng đơn vị

2013-10-16      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-25B
  • Inquire Now
Introduction

CY-25B đơn vị chuyển giao bóng, 25kg tải công suất caster đơn vị, 25mm thép chuyển bóng đơn vị


//Most complete models of ball transfer units in China//


CY-25B đơn vị chuyển giao bóng, 25kg tải công suất caster đơn vị, 25mm thép chuyển bóng đơn vị


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY-25B 25kg 30kg 0.15kg
More Products