SP-12FL Bolt gắn các bộ phận chuyển công suất nặng

2016-8-1      View:
  • Brand   Ahcell
  • Type   SP-12FL
  • Inquire Now
Introduction

SP-12FL Bolt gắn các bộ phận chuyển công suất nặng


SP-12FL Bolt gắn các bộ phận chuyển công suất nặng


Công suất tải được đề xuất: 25kgs
Tối đa tải công suất: 30kgs

More Products