Đơn vị chuyển giao bóng CY-15A, công suất tải 10kg, mặt bích đơn vị thép carbon

2013-10-16      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-15A
  • Inquire Now
Introduction

Đơn vị chuyển giao bóng CY-15A, công suất tải 10kg, mặt bích đơn vị thép carbon


//Most complete models of ball transfer units in China//

CY_15A ball transfer unit,10kg load capacity ,15mm light duty ball unit

Đơn vị chuyển giao bóng CY-15A, công suất tải 10kg, mặt bích đơn vị thép carbon


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY_15A 10kg 15kg 0.038kg
More Products