SP-45 Mô hình hàng hóa hàng không, Con lăn băng tải, 450 kg Tải đơn vị chuyển giao Ball, đơn vị chuyển 45mm Bóng bánh

2014-7-9      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   SP-45
  • Inquire Now
Introduction

//Các nhà sản xuất lớn nhất của các đơn vị chuyển giao bóng ở Trung Quốc//

SP-45 Mô hình hàng hóa hàng không, Con lăn băng tải, 450 kg Tải đơn vị chuyển giao Ball, đơn vị chuyển 45mm Bóng bánh

SP-45 Mô hình hàng hóa hàng không, Con lăn băng tải, 450 kg Tải đơn vị chuyển giao Ball, đơn vị chuyển 45mm Bóng bánh


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
SP-45 450kg 500kg 1.10kg


More Products