Đơn vị chuyển giao bóng CT-38A, tải trọng 60 kg, đơn vị thép mặt bích 38mm

2013-10-16      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-38A
  • Inquire Now
Introduction

Đơn vị chuyển giao bóng CT-38A, tải trọng 60 kg, đơn vị thép mặt bích 38mm


//Most complete models of ball transfer units in China//

CY_38A ball transfer unit,600kg load capacity ,38mm light duty ball unit

Đơn vị chuyển giao bóng CT-38A, tải trọng 60 kg


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY_38A 60kg 80kg 0.46kg
More Products