CY-25D đơn vị chuyển giao bóng, đơn vị mang bóng, bộ phận chuyển bóng, với bu lông M8

2014-7-12      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-25D
  • Inquire Now
Introduction

//Most complete models of ball transfer units in China//

Đơn vị chuyển giao bóng CY-25D, công suất tải 30kg, bóng 25mm bóng đơn vị bóng nhỏ

Đơn vị chuyển giao bóng CY-25D, công suất tải 30kg, bóng 25mm bóng đơn vị bóng nhỏ


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY-25D 30kg 40kg 0.13kg
More Products