Đơn vị chuyển giao bóng CY-16B, đơn vị truyền tải công suất 10kg, bánh thép không gỉ 16mm

2013-10-16      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-16B
  • Inquire Now
Introduction

Đơn vị chuyển giao bóng CY-16B, đơn vị truyền tải công suất 10kg, bánh thép không gỉ 16mm//Most complete models of ball transfer units in China//


đơn vị truyền tải công suất 10kg, bánh thép không gỉ 16mm


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY-16B 10kg 15kg 0.04kg
More Products