IA-38 bóng chuyển đơn vị, 200kg tải năng lực chuyển Ball, 38mm thép bóng đơn vị

2013-10-16      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   IA-38
  • Inquire Now
Introduction

IA-38 bóng chuyển đơn vị, 200kg tải năng lực chuyển Ball, 38mm thép bóng đơn vị


//Most complete models of ball transfer units in China//


IA-38 bóng chuyển đơn vị, 200kg tải năng lực chuyển Ball, 38mm thép bóng đơn vị


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
IA-38 200kg 250kg 0.81kg
More Products