SP-30FL bóng chuyển giao đơn vị, bi mang bóng chuyển giao, bolt sửa chữa đơn vị bóng

2014-7-10      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   SP-30FL
  • Inquire Now
Introduction

//Các nhà sản xuất lớn nhất của các đơn vị chuyển giao bóng ở Trung Quốc//

SP-30FL bóng chuyển giao đơn vị, bi mang bóng chuyển giao, bolt sửa chữa đơn vị bóng

SP-30FL bóng chuyển giao đơn vị, bi mang bóng chuyển giao, bolt sửa chữa đơn vị bóng


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
SP-30FL 200kg 250kg 0.41kg
More Products