CY-38B đơn vị chuyển giao bóng, đơn vị bóng mặt bích đĩa, chuyển giao ổ đĩa mang đơn vị chuyển giao

2014-7-13      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-38B
  • Inquire Now
Introduction//Most complete models of ball transfer units in China//

CY-38B đơn vị chuyển giao bóng, đơn vị bóng mặt bích đĩa, chuyển giao ổ đĩa mang đơn vị chuyển giao

CY-38B đơn vị chuyển giao bóng, đơn vị bóng mặt bích đĩa, chuyển giao ổ đĩa mang đơn vị chuyển giao


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY-38B 45kg 55kg 0.430kg
More Products