CY-25E bóng bật lên mặt bích gắn ép thép chuyển đơn vị bóng

2016-8-1      View:
  • Brand   Ahcell
  • Type   CY-25E
  • Inquire Now
Introduction

CY-25E bóng bật lên mặt bích gắn ép thép chuyển đơn vị bóng

CY-25E bóng bật lên mặt bích gắn ép thép chuyển đơn vị bóng


Công suất tải được đề xuất: 20kgs
Tối đa tải công suất: 25kgs


More Products