CY-15T bóng đơn vị chuyển giao, 8 kg tải công suất mùa xuân chuyển bóng, 15 mét bóng mùa xuân bóng đơn vị

2014-7-13      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-15T
  • Inquire Now
Introduction

//Các nhà sản xuất lớn nhất của các đơn vị chuyển giao bóng ở Trung Quốc//

CY-15D bóng đơn vị chuyển giao, 8 kg tải công suất mùa xuân chuyển bóng, 15 mét bóng mùa xuân bóng đơn vị, mùa xuân bóng đơn vị chuyển giao, mùa xuân chuyển bóng đơn vị, đơn vị bóng với mùa xuân

CY-15T bóng đơn vị chuyển giao, 8 kg tải công suất mùa xuân chuyển bóng, 15 mét bóng mùa xuân bóng đơn vị


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY-15T 8kg 8/11kg 0.035kg

More Products