Đơn vị chuyển giao bóng CY-22H, đơn vị truyền tải công suất tải 40kg, bánh thép không gỉ 22mm

2013-10-16      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-22H
  • Inquire Now
Introduction

Đơn vị chuyển giao bóng CY-22H, đơn vị truyền tải công suất tải 40kg, bánh thép không gỉ 22mm


//Most complete models of ball transfer units in China//


Đơn vị chuyển giao bóng CY-22H


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY-22H 40kg 55kg 0.12kg
More Products