CY-12T đơn vị chuyển giao bóng, mùa xuân chuyển bóng đơn vị, bóng mang đơn vị với mùa xuân

2014-7-13      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-12T
  • Inquire Now
Introduction

//Các nhà sản xuất lớn nhất của các đơn vị chuyển giao bóng ở Trung Quốc//

CY-12T đơn vị chuyển giao bóng, mùa xuân chuyển bóng đơn vị, bóng mang đơn vị với mùa xuân

CY-12T đơn vị chuyển giao bóng, mùa xuân chuyển bóng đơn vị, bóng mang đơn vị với mùa xuân


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY-12T 5kg 5/7kg 0.020kg

More Products