Thông tin
Contact Us
Position:Home > Thông tin > Tải về

Danh sách kiểm tra số mô hình bóng của PUTAI và AHCELL

2016-6-13      View:

PUTAI and AHCELL Ball Transfer Units Model Number Checking List


Danh sách kiểm tra số mô hình bóng của PUTAI và AHCELL

CP15
CP25
CP30
SP22
SP30U
SP30
SP45
SP60
BP76
BP90
CP15-FL
CP12
 IA19
 IA25
 IA38
 UK12
UK25
UK38
UK51
IN22
IN38
IN51
RK12 / IK22
RK25 / IK25
RK38 / IK38
RK51 / IK51
KR12
KR25
KR38

KR51
KU12
KU25
KU38
KU51
CP12-FL