Contact Us

Thiết kế mới rẻ hơn mùa xuân bóng bánh

2016-7-21      View:

Thiết kế mới rẻ hơn Spring Shock Loading Ball Transfer Units
Series: kim loại ép, Spring Shock Loading

Chất liệu: Thép Carbon, kẽm mạ

Gắn: vít sửa chữa trên mặt bích

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm chi tiết.

spring shcok loading ball transfer units


spring shcok loading ball transfer units


spring shcok loaded ball transfer units