Về chúng tôi
Contact Us

Bộ phận sản xuất của chúng tôi sở hữu 30 công nhân lành nghề, chúng tôi cũng cung cấp vị trí đào tạo cho công nhân mới.

Đội ngũ dịch vụ xuất khẩu của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm bán hàng công cụ, tài liệu và vận chuyển nhân viên, dịch vụ chuyên nghiệp và nhanh chóng được cung cấp.