Contact Us

Chào mừng đến thăm chúng tôi tại TP. Hồ Chí Minh công cụ phần cứng Việt Nam 2018

2018-11-13      View:

Chào mừng đến thăm chúng tôi tại TP. Hồ Chí Minh công cụ phần cứng Việt Nam 2018


Chào mừng đến thăm chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh


Hội chợ Việt Nam tại thành phố Hồ chí MINH 2018
CÔNG cụ phần cứng Việt Nam 2018
Thời gian: 5 ~ 8 tháng 12, 2018


SAIGON EXHIBITION & CONVENTION CENTER (SECC)
Địa chỉ: 799 NGUYEN VAN LINH. PARK, Tân Phú. Phường, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh


Số Booth của chúng tôi: A341