Contact Us

Làm thế nào để giao hàng đặt hàng của tôi?

2014-7-13      View:

Làm thế nào để giao hàng?

  • Tổng trọng lượng thấp hơn 50kgs, chúng tôi đề nghị giao hàng bằng chuyển phát nhanh như DHL, TNT hoặc những người khác
    Tổng trọng lượng giữa 50kgs và 120kgs, chúng tôi đề nghị giao hàng bằng aircargo
    Tổng trọng lượng hơn 120kgs, nó có thể được gửi bằng đường biển vận chuyển