Contact Us

Bolt sửa chữa gắn Robot nhỏ bóng chuyển giao đơn vị chuyển động

2016-8-24      View:

Bolt sửa chữa gắn Robot nhỏ bóng chuyển giao đơn vị chuyển động


Cảm ơn Hugh Smith đã gửi cho chúng tôi hình ảnh thiết kế robot của anh ấy


robot ball caster