Contact Us

Bộ phận chuyển bóng nhựa POM cho máy công nghiệp thủy tinh

2015-7-17      View:

Bộ phận chuyển bóng nhựa POM cho máy công nghiệp thủy tinh


bóng nhựa đầy đủ và cơ thể
tải nhỏ công suất
ngăn chặn thiệt hại của vật chuyển như thủy tinh

Bộ phận chuyển bóng nhựa POM